ปรับปรุงกฎหมายคริปโต สอดคล้องกับมาตรการของ EU

รัฐบาลของประเทศจอร์เจียได้มีการอนุมัติให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเงินในประเทศ

โดยเฉพาะการควบคุมกำกับคริปโตเคอร์เรนซี่EU เดินหน้าปรับกฎหมายคริปโตนอกจากรัฐบาลของประเทศจอร์เจียจะทำการควบคุมกำกับคริปโตเคอร์เรนซี่แล้ว ยังมีการควบคุมในส่วนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech ด้วย โดยการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายนี้เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุเอาไว้ในสหภาพยุโรปร่างกฎหมายดังกล่าวจะขยายไปยังบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับเหรียญคริปโตเครอร์เรนซี่ สอดคล้องกับทางด้าน Levan Davitashvili รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้มีการประกาศว่า คาดว่าเร็ว ๆ นี้ทางรัฐบาลจะมีการอัปเดตในส่วนของการร่างกฎหมายที่ช่วยยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมทางการเงินให้ดียิ่งขึ้นวางกฎหมายให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม

ข่าวการเงิน

การร่างกฎหมายของรัฐบาลจอร์เจียจะให้ความสำคัญกับข้อกำหนดที่ทางสหภาพยุโรปได้วางมาตรการเอาไว้อยู่ 3 ข้อด้วยกันก็คือ คำสั่งว่าด้วยบริการชำระเงิน, คำสั่งว่าด้วยข้อกำหนดเงินทุนและคำสั่งว่าด้วยผู้ให้บริการทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล โดยคำสั่งที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ประกอบไปด้วยการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับคำนิยามเกี่ยวกับสินทรัพย์ รวมไปถึงสิทธิต่าง ๆ ที่จะต้องมีการควบคุมกำกับอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี่ในประเทศจอร์เจียเพื่อให้มีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนในรายงานได้มีการระบุว่า การปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายจะให้ความสำคัญกับการวางโครงสร้างบริบทแวดล้อมในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคริปโตและอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทซื้อขายคริปโตในประเทศมากขึ้น โดยการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายล่าสุดได้เกิดขึ้นหลังจากทางนายกรัฐมนตรีของประเทศจอร์เจียได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียในวงการคริปโตเคอร์เรนซี่ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการทางด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนกับบริษัทซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี่